Persoonlijke blog over het leven met Anna Sophie

Sinds de geboorte van Anna in 2013 schrijf ik blogs. Inmiddels zijn er bijna honderd verhalen geschreven over ons bijzondere leven met Anna Sophie. Deze verhalen heb ik gebundeld per thema en vind je hieronder.

Daarnaast schrijf ik columns voor het magazine DownUp van Stichting Down Syndroom, MantelzorgNL en worden onze verhalen op Sophi Online gedeeld. 

Aangepaste vakanties

Persoonlijke verhalen

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stephanie van Witzenburg. Ook het gebruik van merk- en productnamen van de Wereld van Anna Sophie in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Scroll naar boven