Samen dromen samen bouwen

Ouderinitiatief Zwolle

In 2019 richtten de ouders van Anna het ouderinitiatief ‘Stichting de Wereld van Anna Sophie (ANBI)’ op om samen met andere ouders een kleinschalige woonvorm (nabij) Zwolle te realiseren. 

Er is een globale visie bepaald die de hoofdlijnen van het woonidee beschrijven. Aanvullend op de visie zijn de uitgangpunten van een programma van eisen opgesteld. Dit bevat de wensen van de betrokken ouders voor het realiseren van een fijn (t)huis voor hun kinderen/naasten.

De kracht van het ouderinitiatief ligt in het samen uitwerken van deze dromen. Er zijn een aantal ouders betrokken en nieuwe ouders van mogelijk toekomstige bewoners zijn van harte welkom. Samen realiseren we in 2030 een fijn eigen (t)huis voor onze kinderen. 

De reis maak je zelf maar niet alleen

De missie van ons ouderinitiatief

We geloven in een kleinschalig warm (t)huis met vaste gezichten en een gelijkwaardige samenwerking en verbinding in een natuurlijke omgeving.
Dat betekent geven en nemen, gezien en gehoord worden als ouders, kind en zorgprofessional.

We doen het samen, inclusief en bundelen onze krachten binnen en buiten het (t)huis.

Wie zijn de toekomstige bewoners?

Op basis van de huidige plannen is ons wooninitiatief bestemd voor ongeveer 6 tot maximaal 8 jongvolwassenen. De toekomstige bewoners zijn (jong) volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking. Dat wil zeggen dat de bewoners zowel verstandelijk als (grotendeels) lichamelijk beperkt zijn. Naast de verstandelijke en lichamelijke beperkingen kunnen er ook visuele beperkingen zijn, epilepsie en/of een verstoorde prikkelverwerking. In sommige gevallen is er geen diagnose bekend. Sommige bewoners hebben verpleging nodig. Lees verder

Wie zijn de ouders?

De initiatiefnemer van het ouderinitiatief is Stephanie van Witzenburg. Zij is het initiatief in 2019 gestart vanuit een droom dat haar dochter Anna later samen met een aantal huisgenoten een fijn (t)huis mag hebben. Gaandeweg haken steeds meer ouders aan. Sommige als volger, een aantal als mede-kartrekker. De kracht van een ouderinitiatief zit volgens ons in het samen uitwerken van de plannen. 

Als ouder en mogelijk toekomstige bewoner aanhaken kan natuurlijk nog steeds. Lees verder

Aanmelden als bewoner

Heb je belangstelling voor ons ouderinitiatief als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie over het initiatief laat het ons gerust weten.

Steun het ouderinitiatief

Voor de financiering van gemeenschappelijke zaken zoals de aankoop of verbouwing van een pand, de inrichting en aankleding van de (therapeutische) ruimtes, zijn wij als ouderinitiatief volledig afhankelijk van fondsen en donaties van particulieren en ondernemers. Een (periodieke) gift aan Stichting de Wereld van Anna Sophie mag je (volledig) aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. De stichting voldoet aan de kwaliteitseisen van de ANBI. De Belastingdienst stemt het toezicht op erkende ANBI’s af op het toezicht door het CBF. Lees verder

Donatie met tegenprestatie

Wat kan ik voor jou betekenen?

Stephanie van Witzenburg is naast initiatiefnemer van de stichting ook verliesbegeleider en coach voor naasten / mantelzorgers. Ze begeleidt en coacht volwassenen die te maken hebben met de (zware) zorgtaak voor een dierbare. De opbrengsten hiervoor doneert Stephanie volledig aan de Stichting. 

Daarnaast geeft ze presentaties aan zorgprofessionals en studenten die een zorg- of welzijn opleiding volgen. In deze presentaties combineert ze persoonlijke verhalen met professionele inzichten over het leven met een zorg intensieve dierbare. Ze bespreekt thema’s als levend verlies en regie op eigen leven en welbevinden. Lees verder

Opbrengst uit deze activiteiten komt volledig ten goede aan Stichting de Wereld van Anna Sophie.

Waar staan we nu?

Twee jaar na de oprichting van Stichting de Wereld van Anna Sophie:

 • We zijn met 9 belangstellende ouders van mogelijk toekomstige bewoners in gesprek.
 • We hebben geïnteresseerde “mede-kartrekkers” (ouders) ontmoet.
 • We zijn met andere ouderinitiatieven in gesprek voor tips en advies.
 • We hebben informatie bijeenkomsten bezocht over het opzetten van ouderinitiatieven.
 • In 2021 organiseerden we een digitale informatie bijeenkomst voor belangstellende ouders.
 • De stichting heeft een ANBI- status toegewezen gekregen.
 • Er is oriënterend contact met gemeente Zwolle over vrije grondposities en ontwikkellocaties.
 • De stichting heeft inmiddels 37 particuliere donateurs die ons jaarlijks steunen.

Wat zijn onze toekomstplannen?

2021 - 2025

 • Komend jaar staan er meerdere informatie bijeenkomsten voor mogelijk toekomstige bewoners gepland.
 • Vanaf 2022 starten we met het inrichten van werkgroepen.
 • We gaan in gesprek met verschillende ouderinitiatieven. Hiervoor spreken we een ouderinitiatief die gefinancierd is vanuit ZIN en PGB.
 • We gaan oriënterend in gesprek met een woningcorporatie.
 • We vragen een CBF keurmerk aan.
 • We gaan fondsen en subsidie aanvragen.

Waarom een ouderinitiatief?

Onze dochter Anna zal vanwege haar meervoudige beperking altijd afhankelijk blijven van 24/7 intensieve zorg. Een leven voor haar in een grote instelling vinden wij geen prettig vooruitzicht. Het is voor ons wenselijk om de eigen regie met betrekking tot wonen, begeleiding en verzorging te behouden. Hieruit is het idee ontstaan om in 2030 samen met andere ouders / wettelijke vertegenwoordigers een kleinschalige woonvorm op te richten in samenwerking met een zorgverlener.

Het zorglandschap verandert. We zien een personeelstekort. De arbeidsmarktsituatie in de gehandicaptenzorg is zorgwekkend. (bron: VGN in een brief aan de tweede kamer – 2018) Er is vooral een tekort aan gekwalificeerde medewerkers voor de zorg aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen en/of complexe zorgvragen. We zien als ouders de inzet van wisselende uitzendkrachten in de zorg. Geen fijne oplossing voor onze kwetsbare kinderen die juist behoefte hebben aan vaste gezichten.

Ook zien we dat de financiële middelen anders worden ingezet dan gewenst. Denk aan hoge overhead kosten en winsten voor grote(re) instellingen. Geld wat naar onze mening bedoeld is voor het direct betrokken zorg(personeel) en scholing. We zien ook inperking van de eigen regie van ouders. Dit laatste is/was vooral goed zichtbaar tijdens de Corona crises.

Anderzijds zien we mooie ontwikkelingen van kleine burgerinitiatieven. Ouders die hun dromen waarmaken in samenwerking met zorgprofessionals. Aantrekkelijke plekken om te werken met vaste gezichten en een veilig thuis voor onze kinderen.

Woonvorm

Waarom 2030

Het liefst willen we allemaal zo lang mogelijk zelf voor onze bijzondere kinderen zorgen. Anderzijds zien we dat ouders van jongvolwassenen met een beperking soms jaren nodig hebben om een geschikte woonvorm te vinden. Bij het realiseren van een ouderinitiatief komt er ontzettend veel kijken. Het is een proces wat veel stappen kent op het gebied van zorg, wonen en samenwerkingen. 

We verwachten dat we ruim tien jaar nodig hebben om een gedegen wooninitiatief op te zetten.  Het initiatief is inmiddels een erkende Stichting met ANBI status. Er is een globale visie ontwikkeld die de komende jaren verder wordt uitgewerkt door de betrokken ouders.   

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact op met ons via onderstaand formulier. 

Scroll naar top