Steunstichting de 

Wereld van Anna Sophie

Een goed leven voor de toekomstige 

bewoners van het Mooi Leven Huis Zwolle

Stichting de Wereld van Anna Sophie

In 2019 is Stephanie van Witzenburg een ouderinitiatief gestart vanuit een droom dat haar dochter met een meervoudige beperking, samen met een aantal huisgenoten, een fijn eigen (t)huis mag hebben. Geen instelling maar een huis zoals thuis, zonder de veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.

Stichting de Wereld van Anna Sophie

In 2019 is Stephanie van Witzenburg een ouderinitiatief gestart vanuit een droom dat haar dochter met een meervoudige beperking, samen met een aantal huisgenoten, een fijn eigen (t)huis mag hebben. Geen instelling maar een huis zoals thuis, zonder de veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.

Mooi Leven Huis Zwolle

In 2022 werd Stichting Mooi Leven Huis Zwolle opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren en besturen van het huis zelf. 

Stichting de Wereld van Anna Sophie zet zich daarnaast in als steunstichting voor het werven van (financiële) middelen die nodig zijn voor het realiseren van een woonvoorziening zoals een snoezelruimte, beweegruimte en/of een aangepaste speeltuin.

 

Help je mee?

Help met geld

Help met tijd

Help samen

Meer weten?

Heb je belangstelling voor het Mooi Leven Huis als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie?
Scroll naar boven