Samen dromen samen bouwen

Wat als een ouderinitiatief begon...

In 2019 is Stephanie van Witzenburg een initiatief gestart vanuit een droom dat haar dochter met een meervoudige beperking, samen met een aantal huisgenoten, een fijn eigen (t)huis mag hebben. Geen instelling maar een huis zoals thuis, zonder de veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.

Mooi Leven Huis Zwolle

Dankzij het online platform ‘De wereld van Anna Sophie’, waar sinds 2016 inspirerende verhalen over het leven van Anna Sophie met een ernstig meervoudige beperking wordt gedeeld, groeide het
aantal geïnteresseerde ouders, donateurs en samenwerkingspartners.

In 2022 werd Stichting Mooi Leven Huis Zwolle opgericht. Deze stichting is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk realiseren en besturen van het huis zelf. Stichting de Wereld van Anna Sophie blijft zich inzetten voor het werven van (financiële) middelen die nodig zijn voor het realiseren van een woonvoorziening zoals een snoezelruimte, beweegruimte en/of een aangepaste speeltuin.

Doelstelling Stichting de Wereld van Anna Sophie

De Stichting de Wereld van Anna Sophie is een non-profitorganisatie zonder winstoogmerk. Met onze stichting willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan het geluk en welbevinden van alle aspirant bewoners, die niet uit de wettelijke middelen betaald kunnen worden. Dit is nodig omdat het budget dat vanuit ZIN (zorg in natura) en WMO (wet maatschappelijk ondersteuning) beschikbaar is gesteld voor het inrichten van de appartementen en gezamenlijke ruimtes en zorghulpmiddelen, niet toereikend zijn voor dergelijke wensen. Download hier het meerjarige beleidsplan van Stichting de Wereld van Anna Sophie en lees verder over de activiteiten en de financiële verantwoording.

Meer weten?

Heb je belangstelling voor het Mooi Leven Huis als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie?

Bouw je mee?

Vanuit de Steunstichting De Wereld van Anna Sophie (ANBI) zetten wij ons in voor het werven van financiële middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de toekomstige bewoners van het Mooi leven huis Zwolle, in vervulling te kunnen laten gaan. Wil jij meehelpen?

informatie?

Neem gerust contact op met ons via onderstaand formulier. 

Scroll naar boven