Samen dromen samen bouwen

Ouderinitiatief Zwolle

In 2019 is Stephanie van Witzenburg het ouderinitiatief “Stichting de Wereld van Anna Sophie” gestart vanuit een droom dat haar dochter met een meervoudige beperking, samen met een aantal huisgenoten een fijn eigen (t)huis mag hebben. Geen instelling maar een huis zoals thuis, zonder de veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.

Logo Mooi Leven Huis Zwolle

In 2021 werd het bestuur van het ouderinitiatief benaderd door de initiatiefnemers van Nabijnetwerk. Zij lieten het “alternatief” zien. Geen ouderinitiatief, maar ook geen instelling. Wel een Mooi Leven Huis, wat veel meer betekent dan alleen wonen.

Na veel gesprekken met het bestuur van Stichting de Wereld van Anna Sophie en een brainstormsessie met de betrokken ouders, ontstond de behoefte om het anders te doen. Geen risico’s. Wel zorgzekerheid. Het ouderinitiatief Stichting de Wereld van Anna Sophie werd het Mooi Leven Huis Zwolle.

De transitie is nog in volle gang. Stichting de Wereld van Anna Sophie blijft betrokken als financiële steunstichting, maar is niet verantwoordelijk voor de organisatie van het Mooi Leven Huis Zwolle.

Evenwaardige samenwerking

De kracht van het Mooi Leven Huis Zwolle ligt in de evenwaardige samenwerking. We bouwen het samen. We bundelen onze gezamenlijke kennis, kracht en netwerk op een manier die bij jou past. Omdat we de reis zelf maken, maar niet alleen. Dat betekent dat je als ouders meedenkt over wat een Mooi Leven voor jouw kind kan zijn. Dat vraagt ook om elkaar soms tegemoet te komen, flexibiliteit en vooral respect voor elkaar belevingswereld. Het gaat immers om degene die ons het meest dierbaar zijn: onze kinderen. Een reis vol ontdekkingen en uitdagingen in een wereld waarin jij en je kind zich thuis voelen. Dat is het Mooi Leven Huis Zwolle.

De reis maak je zelf maar niet alleen

Onze doelstelling

Onze doelstelling is om rond 2030 een veilige, huiselijke en rustige woon- en leefomgeving in Zwolle te realiseren, voor 27 mensen met een verstandelijke en/of ernstig meervoudige beperking met een zorgindicatie VG 5 t/m 8. Het Mooi Leven Huis Zwolle wordt een thuis waarbij mooi leven en passende zorg ontstaan door evenwaardige samenwerking tussen zorgprofessional, de bewoner en zijn of haar familie, diens netwerk en de omgeving.

Mooi leven betekent een zinvolle en uitdagende dagbesteding (dit kan ook arbeidsmatig zijn). Dit wordt geboden, niet los van de omgeving, maar met een actieve betrokkenheid van het sociale netwerk en de leefomgeving. De professionele zorg wordt gegeven door mensen die zich betrokken voelen bij de bewoners en hun netwerk. De zorg beweegt mee in het leefritme van de bewoner en hun netwerk. Gezamenlijk stemmen zij de zorg en het leven van de bewoner af. We doen het samen, inclusief en bundelen onze krachten binnen en buiten ons Mooi Leven Huis Zwolle. 

 

Wat we belangrijk vinden

  • Verbinding: De bewoners, ouders en zorgprofessionals voelen zich gehoord, gezien en gewaardeerd.
  • Warm: Geen instelling maar een thuis voor onze kinderen, zonder veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen.
  • Ontdekken: Samen ontdekken wat een Mooi Leven betekent. Blijven kijken naar en ontdekken van de mogelijkheden van de bewoners.
  • Ruimte: Ruimte voor dagbeleving binnen en buiten. Genoeg fysieke ruimte voor bewoners en familie. Ruimte voor elkaars ideeën.

Aanmelden als bewoner

Heb je belangstelling voor ons wooninitiatief als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie over het initiatief laat het ons gerust weten.

Bouw je mee?

Vanuit de Steunstichting De Wereld van Anna Sophie (ANBI) zetten wij ons in voor het werven van financiële middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de bewoners van het Mooi leven huis Zwolle, in vervulling te kunnen laten gaan. Wil jij meehelpen

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact op met ons via onderstaand formulier. 

Scroll naar boven