zorginspiratie

Je hoort het overal: De manier waarop we de langdurige zorg in Nederland organiseren, is op termijn onhoudbaar. Maar wat betekent dit in de praktijk? Hoe ziet het leven eruit van mijn prachtige dochter met een zeer ernstig meervoudige beperking? En mijn leven, als ouder van een zorg intensieve dochter? Nu én in de toekomst?

Met deze vragen ben ik als initiatiefnemer van het Mooi Leven Huis Zwolle gestart bij het realiseren van een nieuw woonconcept in Zwolle. Het Mooi Leven Huis Zwolle wordt een thuis voor 27 bewoners met een (zeer ernstig) meervoudige beperking, waarbij mooi leven en passende zorg ontstaan door een evenwaardige samenwerking tussen zorgprofessional, de bewoner en zijn of haar familie, diens netwerk en de omgeving.

De Wereld van Anna Sophie

Naast initiatiefnemer van dit wooninitiatief ben ik oprichter van steunstichting De wereld van Anna Sophie en zet ik me vanuit verschillende organisaties in voor een toegankelijk en inclusieve samenleving.

Als lid van de Participatieraad geef ik gevraagd en ongevraagd advies aan gemeente Zwolle over o.a. de jeugdwet, WMO, WLZ en (mantel)zorg.
Voor Toegankelijk Zwolle ben ik als Ambassadeur van het VN Verdrag Handicap betrokken bij het realiseren van inclusieve speeltuinen in Zwolle.
 
Ook schrijf ik columns voor het magazine van Stichting Downsyndroom, MantelzorgNL en Sophi Online. Af en toe schrijf ik in opdracht voor een (zorg)instantie of magazine.

Daarnaast geef ik webinars, voorlichting en gastlessen over het leven met een zorgintensief kind en thema’s als levend verlies. Ik combineer persoonlijke ervaringen met professionele inzichten vanuit de Rouw- en verliesbegeleiding en de ACT methode. Hiervoor heb ik in 2019 de post HBO opleiding Rouw en verlies begeleiding afgerond en in 2021 training Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Scroll naar boven