Anna in de Media

Artikelen

Youtube

Technologie als aanvulling

jun 2021 || Technologie in de zorg. Wat betekent dat eigenlijk voor ons als ouders van zorgintensief kind? Ik beschouw de inzet van technologie vooral als een aanvulling op de zorg voor Anna. Het maakt haar leven makkelijker. Waarom? Dat leg ik uit in het filmpje of  Lees verder op de website van Kennisplein gehandicaptensector. 

Innovatie Impuls

Op 11 februari 2021 werd een digitale ronde tafel georganiseerd voor bestuurders van alle zorginstellingen die deelnemen aan de Innovatie-impuls. Ik was als lid van de Klankbordgroep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en als moeder van Anna Sophie aanwezig als co-host van presentator Gijs Wanders. Met de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg van het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het voor cliënten en zorgverleners gemakkelijker maken om technologie toe te passen. Vilans en Academy Het Dorp coördineren het programma en voeren het uit. Daarbij ondersteunen adviseurs, experts en veldspecialisten.

Video afspelen

Bijdrage in documentaire als rouw en verliesbegeleider

2020 || In drie afleveringen volg je de ouders van Merijn, een jongen met een ernstig meervoudige beperking. Ik geef in de documentaire toelichting als rouw en verlies begeleider.

Samen met haar man Alco en dochter Esmee tonen ze de onzichtbare kanten van hun leven, waarin liefde en rouw al slingerend hun levenspad bepalen. Het steeds opnieuw aanpassen en veranderingen accepteren vraagt om een hoop moed, maar bovenal om het blijven geloven in jezelf en elkaar. Ieder lid van het gezin heeft daarin een eigen invulling gevonden.

Als ouders van een ernstig meervoudig gehandicapt kind krijg je te maken met chronische rouw, oftewel levend verlies. Om dat wat had kunnen zijn, maar nooit zal komen. Het is intens, maar soms ook heel heftig, omdat je je leven steeds opnieuw moet aanpassen.

Bekijk hier de documentaire

Meer info?

Ben je als (zorg)organisatie geïnteresseerd in een samenwerking of benieuwd wat ik voor jullie kan betekenen? Leuk!

Scroll naar boven