De samenwerking is een feit

Tijdens de nieuwjaarsborrel met ouders van aspirant bewoners van ons wooninitiatief, hebben de leden van de kerngroep een samenwerkingsovereenkomst getekend. Daarmee is het nu officieel dat we een Mooi Leven Huis Zwolle gaan realiseren.

Doelstelling

Onze doelstelling is om rond 2030 een veilige, huiselijke en rustige woon- en leefomgeving in Zwolle te realiseren, voor 27 tot 30 mensen met een verstandelijke en/of ernstig meervoudige beperking met een zorgindicatie VG 5 t/m 8.
Het Mooi Leven Huis Zwolle wordt een thuis waarbij mooi leven en passende zorg ontstaan door evenwaardige samenwerking tussen zorgprofessional, de bewoner en zijn of haar familie, diens netwerk en de omgeving. We doen het samen, inclusief en bundelen onze krachten binnen en buiten ons Mooi Leven Huis Zwolle. 

Stichting de Wereld van Anna Sophie

Stichting de Wereld van Anna Sophie blijft betrokken als steunstichting met hetzelfde doel. We blijven ons inzetten voor het werven van financiële middelen om de wensen ter verbetering van de welzijn van de aspirant bewoners van het Mooi Leven Huis Zwolle in vervulling te kunnen laten gaan. 

Aanmelden als bewoner

Heb je belangstelling voor het Mooi Leven Huis Zwolle als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter? Laat het ons gerust weten.

Help jij mee?

Het realiseren van een Mooi Leven Huis Zwolle doen we samen!
Scroll naar boven