Brainstormsessie ouderinitiatief

Brainstormsessie ouderinitiatief

Ouderinitiatief Zwolle

In 2019 richtten de ouders van Anna het ouderinitiatief Stichting de Wereld van Anna Sophie (ANBI) op om in 2030 samen met andere ouders een kleinschalige woonvorm (nabij) Zwolle te realiseren.

De toekomstige bewoners zijn (jong) volwassenen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking.

Waar staan we nu?

De afgelopen jaren stonden in het teken van oriëntatie. We bezochten informatie markten van Per Saldo, Kans plus en andere belangenorganisaties van ouderinitiatieven. We maakten onze plannen bekend bij gemeente Zwolle en spraken over vastgoed mogelijkheden. 

De meest inspirerende gesprekken hadden we met andere ouderinitiatieven van bestaande woonvormen. En onlangs spraken we met de oprichters van het Mooi leven huis concept. 

Gaandeweg haken er ook steeds meer ouders aan. Inmiddels zijn er negen ouders/verzorgers van toekomstige bewoners betrokken. Sommige als mede-kartrekkers en sommige als volger. 

Brainstormsessie ouderinitiatief

Als ouders van de toekomstige bewoners hebben we het regelmatig over termen als:  “eigen regie”,  “kleinschalig” en “net als thuis”. Maar wat betekent dat eigenlijk concreet? Wat zijn onze dromen en welke thema’s vinden we belangrijk?

Tijdens een brainstormsessie maken we met alle betrokken ouders een eerste aanzet met het concreet formuleren van onze dromen. Dit doen we aan de hand van een checklist met thema’s die we belangrijk vinden op het gebied van zorg, woning en daginvulling.

Deze checklist helpt ons bij het realiseren van onze gezamenlijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de woonvorm.

Je bent welkom

Wil je als (nieuwe) ouder aanhaken en mee brainstormen? Je bent van harte welkom op woensdag 10 november om 20:00 – 21:30 uur op zorgboerderij de Huppe in Zwolle. Inloop vanaf 19:45 uur. Er geldt een maximaal aantal deelnemers. Aanmelden kan daarom via:  info@dewereldvanannasophie.com 

(Alle reeds betrokken ouders hebben een e-mail ontvangen en hoeven zich niet opnieuw aan te melden)

Steun ons ouderinitiatief

Uitnodiging brainstorm sessie
Scroll naar boven