Een fijn eigen (t)huis

Voor veel ouders voelt het zoeken of realiseren van een geschikte woonvorm nog als een (te) grote stap. We willen immers zo lang mogelijk zelf blijven zorgen. Jij als ouder kent je kind immers het beste en loslaten betekent dan ook iets heel anders voor ouders met kinderen met een beperking. We vinden het fijn om de eigen regie te behouden.

Wij geloven in een fijn huis waar onze kinderen ondanks de beperkingen “gewoon” samen met een aantal huisgenoten een eigen thuis kunnen hebben zoals wij dat ook hebben.

Wat we belangrijk vinden

Verbinding

Verbinding

De bewoners, ouders en zorgprofessionals voelen zich gehoord, gezien en gewaardeerd.

Warm

Warm

Geen instelling maar een thuis voor onze kinderen, zonder veiligheid en kwaliteit uit het oog te verliezen

Ontdekken

Samen ontdekken in welke ontwikkelingsfase(n) de bewoner zit. (vanuit LACCS) methode.

Ruimte

Ruimte

Ruimte voor dag beleving binnen en buiten. Genoeg fysieke ruimte voor bewoners en familie.

Aanmelden als bewoner

Heb je belangstelling voor ons ouderinitiatief als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie over het initiatief laat het ons gerust weten.

Zorgvisie

Er is een algemene visie voor de zorg opgesteld die we in de werkgroep verder met elkaar zullen uitwerken. Een belangrijk uitgangspunt is dat de begeleiding en zorg voor alle bewoners door een vast team van medewerkers wordt verleend, die in dienst zijn van de zorgaanbieder.
Ouders en naasten werken zelf niet als begeleider en verzorger in het huis. Ouders zijn betrokken in de werkgroepen en als bestuur van de stichting en hebben regelmatig overleg met de zorgaanbieder. De protocollen van de zorgaanbieder bepaalt samen met de visie van het ouderinitiatief de kwaliteit van zorg.

Per bewoner bekijken we welke dagindeling het beste aansluit bij zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden. Zo kunnen er activiteiten worden ingezet die nauw aansluiten bij de domeinen van LACCS. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding.

bouwen woonvorm

Waar gaan we wonen?

We nemen diverse mogelijkheden door voor het aanschaffen en/of (ver)bouwen van een pand. Er vinden oriënterende gesprekken plaats met betrokken ouders en werkgroep huisvesting Bijzondere Doelgroepen binnen de gemeente Zwolle. 

Uitgangspunten huisvesting

De volgende uitgangspunten voor het verbouwen of zelf bouwen van een pand geven een richting en liggen nog niet vast.

 • Alle bewoners krijgen een eigen studio met (gedeelde) aangepaste badkamer en tillift.
 • Er zijn gasten kamers voor ouders en een slaapkamer voor de slaapdienst. Allen voorzien van eigen douchevoorziening.
 • Aangepaste badkamers met mogelijk hoog-laag bubbelbad en douchebrancard.
 • Er is een openbaar toilet.
 • Het gebouw is ruim, huiselijk, functioneel en veilig.
 • Er wordt rekening gehouden met akoestiek (dempen van geluid).
 • De temperatuur in elke ruimte is afzonderlijk aan te passen.
 • Er is een gezellige functionele woonkamer met lange tafel grenzend aan de belevingskeuken
 • Beleving keuken. We proeven met onze neus, handen, voeten en mond. 
 • Therapieruimtes, snoezelruimte en opslagplaats voor hulpmiddelen
 • We maken gebruik van technologische hulpmiddelen die het leven van onze bewoners veiliger, leuker, gezonder en vrijer maken.
 • Er is een ontvangstkamer met kantoor
 • Ruime buitenruimte met aangepaste speelvoorzieningen. Toegankelijk voor iedereen. 
 • Een ontmoetingsplek waar ook omwonende welkom zijn. 
 • ……..Een plek dat meer is dan wonen. 
Scroll naar boven