Toekomstige bewoners van het ouderinitiatief

De toekomstige bewoners zijn (jong) volwassenen met een (zeer ernstige meervoudige) beperking. Dat wil zeggen dat de bewoners zowel verstandelijk als lichamelijk beperkt zijn. Naast de verstandelijke en lichamelijke beperkingen kunnen er ook visuele beperkingen zijn, epilepsie en/of een verstoorde prikkelverwerking. In sommige gevallen is er geen diagnose bekend. Sommige bewoners hebben verpleging nodig. 

Uitgangspunt is dat de bewoners ongeacht beperking bij elkaar passen.

Ontwikkelingsgerichte zorg op maat

Er is behoefte aan een ontwikkelingsgerichte begeleiding op maat. Aan geslacht, ras, geloof of geaardheid worden geen eisen gesteld.
De verwachting is dat er 24-uurs professionele zorg zal worden geboden via een onder aanneming / opdrachtverlening van een erkende (lokale) zorginstelling.

Aanmelden als bewoner

Heb je belangstelling voor ons ouderinitiatief als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie over het initiatief laat het ons gerust weten.

Wie zijn de ouders van het ouderinitiatief?

Er zijn momenteel meerdere ouders betrokken en we zijn nog altijd op zoek naar ouders van mogelijk toekomstige bewoners.
De kracht van een ouderinitiatief zit volgens ons in het samen uitwerken van de plannen. Dat doen we in verschillende werkgroepen.
 De ouders bepalen zelf in welke mate ze betrokken kunnen en willen zijn.

Verschillende kennis en ervaring van ouders komt hiervoor goed van pas: mensen uit het bedrijfsleven, de zorg, de financiële wereld, de bouw, of juridische kennis. We hopen op een mooie mix van ouders, waarbij het niet alleen om kennis gaat, maar ook om
vaardigheden en contacten.

En het allerbelangrijkste: motivatie om samen iets moois te realiseren voor onze kinderen.
Ouders zullen niet zelf werkzaam zijn als informele zorgverlener. 

Blog

Ouders in het bestuur

Het is wenselijk dat een aantal ouders / familieleden ook actief zijn in het bestuur.
De initiatiefnemer van de stichting en het huidig bestuur doen hun werk geheel op vrijwillige basis en ontvangen conform de statuten van de stichting geen beloning voor verrichte werkzaamheden. 

Hetzelfde geldt voor de betrokken ouders en vrijwilligers. Zij kunnen wel aanspraak maken op een onkostenvergoeding voor de gemaakte reiskosten ten behoeve van de stichting. Lees verder over het bestuur

 

Werkgroepen

Vanaf 2022 starten we met het inrichten van de werkgroepen om het ouderinitiatief concreet vorm te geven.
Deze werkgroepen kunnen gaan over:

Huisvesting

Een werkgroep over de eisen en wensen t.a.v. de bouw en inrichting van het huis, gezamenlijke (woon)ruimten en individuele kamers.

Zorgvisie & kwaliteit

Een werkgroep die zich bezig houdt met de visie op zorg en de samenwerking met een zorginstelling. Kwaliteit en regelgeving.

Communicatie

Een werkgroep gericht op communicatie met de ouders, vrijwilligers, media en het werven van donateurs, sponsors en subsidies.

Aanmelden als bewoner

Heb je belangstelling voor ons ouderinitiatief als toekomstige woonomgeving voor je zoon of dochter of wil je meer informatie over het initiatief laat het ons gerust weten.
Scroll naar boven